Kaspersky ra tiền thưởng cho người phát hiện lỗ hổng bảo mật

Kaspersky ra tiền thưởng cho người phát hiện lỗ hổng bảo mật

Giải thưởng ban đầu 50.000USD, tương đương hơn 1 tỷ đồng, sẽ trao cho các nhà bảo mật bên ngoài tìm lỗ hồng phần mềm bảo mật của Kaspersky.Kaspersky Lab vừa công bố chương trình Bug Bounty với HackerOne – nhà cung cấp nền tảng bug bounty đầu ngành –...Xem tiếp