Người Việt dành 3 ngày làm việc mỗi tuần để online

Người Việt dành 3 ngày làm việc mỗi tuần để online

Số giờ online của người Việt gần bằng so với người Singapore, trong khi năng suất lao động chỉ bằng một phần mười sáu.Hãng nghiên cứu Nielsen vừa công bố một báo cáo liên quan đến hành vi của người dùng internet ở Việt Nam. Theo đó, người dùng đã...Xem tiếp