Hướng dẫn cấu hình Controller UNIFI trên Cloud

Hướng dẫn cấu hình Controller UNIFI trên Cloud

I. Hướng dẫn sử dụng bằng trình duyệt webA. Đăng nhập Cloud UniFi ControllerSử dụng trình duyệt web Chrome nhập vào địa chỉ : https://unifi.quanghoa.vn:8443 -> Chọn “ADVANCED” -> chọn “Proceed to unifi.quanghoa.vn (unsafe)” -> Đăng nhập vào controller bằng email đã kích hoạt.(Hình 1) B. Định nghĩa:1. Site: Nằm phía...Xem tiếp