KASPERSKY - Kết nối an toàn – Quà vui ngày Tết

KASPERSKY - Kết nối an toàn – Quà vui ngày Tết

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH- Sản phẩm áp dụng khuyến mãi: Bản quyền phần mềm bảo mật Kaspersky dành cho người dùng cá nhân (Không áp dụng cho sản phẩm bàn quyền phần mềm bảo mật Kaspersky dành cho Doanh Nghiệp)- Thời gian khuyến mãi: Từ 06:00 ngày 28/12/2016 đến 23:59...Xem tiếp