Reset Thời Gian Sử Dụng Của Bóng Đèn Máy Chiếu Panasonic

Một khi bộ đếm thời gian đèn chiếu Panasonic đạt đến giới hạn tuổi thọ của bóng đèn, nó sẽ tự động đặt máy chiếu ở chế độ chờ sau 10 phút sử dụng. Máy chiếu khác nhau có thời gian tuổi thọ bóng đèn khác nhau, nhưng hầu hết là từ 2.000 đến 3.000 giờ. Các bộ đếm thời gian đèn không phát hiện khi bạn đã thay một bóng đèn mới, vì vậy bạn phải tự thiết lập lại thời gian hiển thị giờ đèn trên máy chiếu khi thay thế một bóng đèn mới cho máy chiếu.

05 BƯỚC RESET THỜI GIAN CỦA MÁY CHIẾU PANASONIC

Bước 1: Bật máy chiếu và nhấn nút "Menu" trên máy chiếu, hoặc điều khiển từ xa.

Bước 2: Chọn " Option" từ menu và di chuyển đến " Lamp Runtime (Thời gian chạy đèn)" trong danh mục phụ (trang 2). Màn hình này sẽ hiển thị máy chiếu đã sử dụng bao nhiêu giờ.

Vị trí hiển thị số giờ sửa dụng của máy chiếu Panasonic

Bước 3: Bấm và giữ nút "Enter" trong ba giây, lúc đó trên màn hình máy chiếu đưa lên xác nhận " Reset Lamp Runtime".

Bước 4: Chọn "OK" trên màn hình để xác nhận, sau đó tắt máy chiếu để thiết lập lại thời gian đèn về 0 giờ.

Bước 5: Bật lại máy chiếu và nhấn nút “Menu” \ “Option” \ " Lamp Runtime" lúc này số giờ hiển thị trên máy là 0 giờ.

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận