Reset Thời Gian Sử Dụng Của Bóng Đèn Máy Chiếu Panasonic

Reset Thời Gian Sử Dụng Của Bóng Đèn Máy Chiếu Panasonic

Một khi bộ đếm thời gian đèn chiếu Panasonic đạt đến giới hạn tuổi thọ của bóng đèn, nó sẽ tự động đặt máy chiếu ở chế độ chờ sau 10 phút sử dụng. Máy chiếu khác nhau có thời gian tuổi thọ bóng đèn khác nhau, nhưng hầu hết...Xem tiếp