Bộ lưu điện Line Interactive APC BX650LI-MS

Bộ lưu điện Line Interactive APC BX650LI-MS

1,090,000₫
Thương hiệu APC
Mã SKU SP000400

Phụ kiện Bộ lưu điện Line Interactive APC BX650LI-MS