Cạc màn hình ASUS GT730-2GD3-V2
Cạc màn hình ASUS GT730-2GD3-V2
Cạc màn hình ASUS GT730-2GD3-V2

Cạc màn hình ASUS GT730-2GD3-V2

1,790,000₫
Thương hiệu Asus
Mã SKU SP000822

Cạc màn hình ASUS GT730-2GD3-V2

Phụ kiện Cạc màn hình ASUS GT730-2GD3-V2