Chuyển đổi RS-232 sang 2 cổng RS-485 UT-502

3,710,000₫
Thương hiệu Khác
Mã SKU SP001205

Phụ kiện Chuyển đổi RS-232 sang 2 cổng RS-485 UT-502