Dây nhảy quang đơn nốt SC/UPC-LC/UPC dài 3m, phi 3.0mm, Simplex

Dây nhảy quang đơn nốt SC/UPC-LC/UPC dài 3m, phi 3.0mm, Simplex

99,000₫
Thương hiệu OEM
Mã SKU SP000935

Dây nhảy quang đơn nốt SC/UPC-LC/UPC dài 3m, phi 3.0mm, Simplex

Phụ kiện Dây nhảy quang đơn nốt SC/UPC-LC/UPC dài 3m, phi 3.0mm, Simplex