DDRam 4 Kingston 4G/2666U-KVR26N19S6/4

870,000₫
Thương hiệu Khác
Mã SKU SP001264

Phụ kiện DDRam 4 Kingston 4G/2666U-KVR26N19S6/4