FPT Play Box+ 2019 Voice Remote – Điều khiển tìm kiếm bằng giọng nói
FPT Play Box+ 2019 Voice Remote – Điều khiển tìm kiếm bằng giọng nói
FPT Play Box+ 2019 Voice Remote – Điều khiển tìm kiếm bằng giọng nói
FPT Play Box+ 2019 Voice Remote – Điều khiển tìm kiếm bằng giọng nói
- 11%

FPT Play Box+ 2019 Voice Remote – Điều khiển tìm kiếm bằng giọng nói

1,590,000₫ 1,790,000₫
Thương hiệu FPT Telecom
Mã SKU SP001156

Phụ kiện FPT Play Box+ 2019 Voice Remote – Điều khiển tìm kiếm bằng giọng nói