Máy tính để bàn PC HP Slimline 290 p0026d (4LY08AA)
Máy tính để bàn PC HP Slimline 290 p0026d (4LY08AA)
Máy tính để bàn PC HP Slimline 290 p0026d (4LY08AA)
Máy tính để bàn PC HP Slimline 290 p0026d (4LY08AA)
Máy tính để bàn PC HP Slimline 290 p0026d (4LY08AA)

Máy tính để bàn PC HP Slimline 290 p0026d (4LY08AA)

12,860,000₫
Thương hiệu HP
Mã SKU SP001149

Máy tính để bàn PC HP Slimline 290 p0026d (4LY08AA)

Phụ kiện Máy tính để bàn PC HP Slimline 290 p0026d (4LY08AA)