Nguồn máy tính AcBel CE2+ - 450W

Nguồn máy tính AcBel CE2+ - 450W

710,000₫
Thương hiệu Khác
Mã SKU SP001285

Phụ kiện Nguồn máy tính AcBel CE2+ - 450W