Ổ cứng gắn trong SamSung 850 SSD 250GB 2.5" Evo Sata 3
Ổ cứng gắn trong SamSung 850 SSD 250GB 2.5" Evo Sata 3
Ổ cứng gắn trong SamSung 850 SSD 250GB 2.5" Evo Sata 3
Ổ cứng gắn trong SamSung 850 SSD 250GB 2.5" Evo Sata 3

Ổ cứng gắn trong SamSung 850 SSD 250GB 2.5" Evo Sata 3

2,720,000₫
Thương hiệu Samsung
Mã SKU SP000591

Phụ kiện Ổ cứng gắn trong SamSung 850 SSD 250GB 2.5" Evo Sata 3