Samsung EVO PLUS 2 MicroSD with Adapter [128GB] [Read Speed: 100MB/s, Write Speed: 90MB/s]

Samsung EVO PLUS 2 MicroSD with Adapter [128GB] [Read Speed: 100MB/s, Write Speed: 90MB/s]

550,000₫
Thương hiệu Khác
Mã SKU SP001327

Phụ kiện Samsung EVO PLUS 2 MicroSD with Adapter [128GB] [Read Speed: 100MB/s, Write Speed: 90MB/s]